Nieuwsbrief
vrijdag 1 december 2017

Wat levert de AVG uw organisatie op?

Als de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is, geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Ook speelt de AVG in op de gedigitaliseerde samenleving.

Wat levert de AVG uw organisatie op?

Bent u in meerdere EU-lidstaten actief ? Dan levert de AVG u het volgende op:

  • u heeft minder administratieve kosten en nalevingskosten;
  • u heeft meer rechtszekerheid;
  • er is een gelijk speelveld (level playing field), want alle regels zijn hetzelfde voor alle bedrijven in de EU;
  • u hoeft nog maar met één toezichthouder zaken te doen

Maar hoe beschermt u persoonsgegevens bij doorgifte naar landen zonder passen beschermingsniveau?

Binnen internationale organisaties of multinationals vindt doorgifte van persoonsgegevens plaats tussen de verschillende vestigingen. Heeft u vestigingen buiten de Europese Unie (EU)? Dan kunt u interne gedragscodes opstellen voor het gegevensverkeer binnen de eigen organisatie. Dit worden binding corporate rules (BCR's) genoemd.

In BCR's legt een organisatie de waarborgen vast voor de bescherming van persoonsgegevens bij doorgifte naar landen zonder passend beschermingsniveau. BCR's moeten in overeenstemming zijn met de Europese privacyrichtlijn. De Europese privacytoezichthouders moeten de BCR's goedkeuren.

Leergang Data Privacy

Wilt u meer leren over uw verplichtingen die voortvloeien uit de Wbp en AVG met betrekking tot het internationaal uitwisselen van persoonsgegevens? Wilt u leren hoe u een BCR implementeer en BCR’s werken voor bewerkers? Volg dan module 6 van onze Leergang Data Privacy. Klik hier voor meer informatie.

Deze leergang bestaat uit 7 modules waarin in elke module een thema uit de AVG centraal staat. U kunt door de opbouw in losse modules uw eigen trainingsprogramma samenstellen.

In de leergang komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Wet- en regelgeving gegevensbescherming
 2. Meldplicht datalekken
 3. De Data Protection Officer
 4. Privacy Impact Assessments
 5. Privacy by design & privacy by default
 6. Binding Corporate Rules
 7. Informatiebeveiliging van uw persoonsgegevens.

Geïnteresseerd in een van deze onderwerpen? Lees dan hier verder.

In deze training leert u o.a. over uw verplichtingen die voortvloeien uit de Wbp en de AVG, datalekken, de rol van de Data Protection Officer, informatiebeveiliging, privacy by design & by default, het uitvoeren van Privacy Impact Assesments en het internationaal uitwisselen van persoonsgegevens.

 

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.