Nieuwsbrief
donderdag 22 februari 2018

Nieuwe Privacywetgeving 2018!

25 mei 2018 staat bijna voor de deur! Mr. Drs. Anja Dekhuijzen bereidt u voor op de komende AVG en vertelt u wat de nieuwe wetgeving voor uw organisatie betekent.

Nieuwe Privacywetgeving 2018!

Per 25 mei 2018 geldt in Nederland dezelfde privacywetgeving als in de gehele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens wordt dan namelijk vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Woensdag 25 april 2018 geeft Mr. Drs Anja E. Dekhuijzen MCJ een interessante lezing over de nieuwe privacywetgeving. Mr. Drs. Anja Dekhuijzen bereidt u voor op de komende wetgeving en vertelt u wat de nieuwe wetgeving voor uw organisatie betekent. Met deze interessante lezing in het vooruitzicht geven wij u hierbij alvast wat algemene informatie over de komende wetswijziging.

Meer verantwoordelijkheden voor organisaties

Naast de versterking en uitbreiding van de privacy rechten legt de AVG grote nadruk op de verantwoordelijkheid die organisaties dragen om aan te kunnen tonen dat zij zich aan de wet houden. De nieuwe regels dwingen de organisaties om na te denken over hoe zij persoonsgegevens verwerken en beschermen. Zo legt de nieuwe privacywetgeving een uitdrukkelijke verantwoordingsplicht op aan alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Versterking en uitbreiding van privacyrechten

Personen van wie gegevens verwerkt zijn, hebben reeds het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering van de persoonsgegevens. Onder de AVG krijgen natuurlijke personen meer en betere mogelijkheden om te bepalen wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Zo krijgen zij vanaf 25 mei 2018 het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die een organisatie van hen heeft om de gegevens makkelijk door te kunnen geven aan een andere leverancier. Daarnaast krijgen de betrokkenen een breder recht op correctie en verwijdering: het recht op vergetelheid.

Zien wij u ook op 25 april 2018?

Bovenstaande uiteenzetting is slechts de top van de AVG-ijsberg. Het is voor u en uw organisatie belangrijker goed voor te bereiden op wat komen gaat met deze nieuwe wet. Wanneer uw organisatie namelijk in strijd met de geldende privacywetgeving handelt, kunnen hoge boetes worden opgelegd. 

Voorkom problemen en laat u goed informeren. Meld u daarom direct aan voor het congres GDPR Live! U bent 25 april 2018 van harte welkom in congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch. 

 

 

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.