Nieuwsbrief
woensdag 5 juni 2019

Identiteits- en toegangsbeheer voor klanten

Klanten verwachten onder andere dat ze online snel en eenvoudig kunnen aanmelden, inloggen en hun gegevens kunnen wijzigen. Echter vergt dit achter de schermen de nodige inspanningen op diverse applicaties en systemen in organisaties. Met name door de verhoogde privacy- en veiligheidsaspecten komt Customer Identity & Access Management (CIAM) steeds hoger op de ICT-agenda.

Identiteits- en toegangsbeheer voor klanten

Klanten verwachten onder andere dat ze online snel en eenvoudig kunnen aanmelden, inloggen en hun gegevens kunnen wijzigen. Echter vergt dit achter de schermen de nodige inspanningen op diverse applicaties en systemen in organisaties. Met name door de verhoogde privacy- en veiligheidsaspecten komt Customer Identity & Access Management (CIAM) steeds hoger op de ICT-agenda.

Het Customer Identity & Access Management congres, dat plaats vindt op woensdag 2 oktober 2019,  geeft u inzicht in het beheren, beschermen en beveiligen van de identiteit van uw externe klanten. In de huidige digitale wereld spelen een optimale ‘Customer Experience’ en het winnen van klantvertrouwen immers een steeds belangrijker rol. Klanten verwachten een snelle, veilige en naadloze klantervaring.

De centrale vraag die tijdens het congres beantwoord wordt is: Hoe kan mijn klant op een eenvoudige en plezierige manier zijn weg vinden op mijn platform, terwijl zijn/haar identiteit optimaal beschermd en beveiligd is?

Om tot een antwoord op deze centrale vraag te komen zal vanuit verschillende invalshoeken ingegaan worden op de uitdagingen die zich hierbij voordoen.

Vragen waarop u tijdens het congres antwoord zult krijgen zijn onder andere:

  1. Hoe zorg ik ervoor dat een optimale klantbeleving en veiligheid samen gaan?
  2. Hoe manage ik de toestemming van het gebruik van klantgegevens op een juiste manier? (Consent lifecycle management)
  3. Wat is het belang van een gedegen CIAM beleid voor mijn organisatie?
  4. Hoe manage ik onze silo’s met klantdata om tot een compleet en homogeen klantprofiel te komen?
  5. Hoe kunnen zaken als Biometrics, Single Sign On (SSO), Multi Factor Authenticatie (MFA), Scalability en API’s helpen bij het creëren van een optimale Customer Experience?
  6. Hoe blijf ik toekomstbestendig op CIAM gebied?

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Customer Identity & Access Management congres 2019? Klik dan hier voor meer informatie.

 

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.