Nieuwsbrief
woensdag 30 mei 2018

Data protection impact assessment (DPIA)

“Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen organisaties verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

Data protection impact assessment (DPIA)

Groot privacyrisico
Organisaties hoeven niet voor elke gegevensverwerking een DPIA uit te voeren. Een DPIA is alleen verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt). Dat is in ieder geval zo als een organisatie:

- Systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profiling; op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt; op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).
- Buiten deze drie situaties geeft de AVG geen overzicht van verwerkingen met een hoog risico. De Europese privacytoezichthouders hebben criteria opgesteld om het risico te bepalen. Daarnaast publiceert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op termijn een lijst van verwerkingen waarvoor een DPIA verplicht is.

Guidelines DPIA
De Europese privacytoezichthouders hebben in oktober 2017 de (definitieve) Guidelines on Data Protection Impact Assessment gepubliceerd die meer uitleg geven over de DPIA. Er is ook een officiële Nederlandse vertaling van de guidelines DPIA beschikbaar.”

Leergang Data Privacy
Benieuwd naar hoe u nog beter compliant wordt? Bekijk hier opties van onze leergangen Data privacy.


Bron: Autoriteit persoonsgegevens

 

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.