Nieuwsbrief
Gepubliceerd: dinsdag 24 oktober 2017

Wanneer is IDaaS interessant voor jouw organisatie?

Wanneer is IDaaS interessant voor jouw organisatie en welke overwegingen spelen hierbij? In deze webcast van IBM wordt uitgebreid aandacht besteed aan 3 IDaaS-scenario’s. Ten slotte wordt in deze webcast ingegaan wanneer een organisatie wel of niet moet overwegen om identity en access management via een clouddienst vorm te geven.

Wanneer is IDaaS interessant voor jouw organisatie? 1

De afkorting IDaaS staat voor ‘Identity as a Service’. Hiermee wordt gedoeld op een authenticatie infrastructuur welke wordt onderhouden en gehost door een cloud service provider. Via IDaaS wordt IAM functionaliteit naar de cloud gebracht.

3 IDaaS Scenario’s

In deze webcast van IBM wordt uitgebreid aandacht besteed aan 3 IDaaS-scenario’s. Achtereenvolgens worden behandeld: 

  • Scenario 1: IAM voor werknemers die gebruik maken van SaaS apps
    Dit is het meest voorkomende scenario. Werknemers willen in toenemende mate snel een eenvoudig toegang tot hun SaaS applicaties, zoals Salesforce en Office 365. Dit is vaak lastig voor interne IAM oplossingen. Bij migratie naar een IDaaS omgeving kan authenticatie plaatsvinden via de IDaaS oplossing. Bij de implementatie van IDaaS in dit scenario kunnen de authenticatiegegevens van werknemers worden opgeslagen in de cloud directory, of er kan gebruik gemaakt worden van de bestaande IDP (identity provider) dp).
  • Scenario 2: IAM voor consumenten
    IAM voor consumenten is een geheel ander scenario. Belangrijke verschillen ten op zichtte van IAM voor werknemers is onder meer; de grotere schaal, het gebruik IOT en de focus op het individu i.p.v. de onderneming. In dit scenario case wordt vaak gewerkt met een aparte ‘consumer identity store’ met in het begin minimale profiel informatie die zich dynamisch verrijkt.
  • Scenario 3: Fully Featured IAM
    In dit scenario gericht op de werknemer komt alles samen, met alle mogelijke functionaliteiten. Daarin zit bijvoorbeeld Social Identity en SaaS, maar bijvoorbeeld ook het kunnen aanmaken van accounts gebaseerd op rollen en connectie met traditionele (of non-web) applicaties als SAP, Linux en Unix. In deze opzet kan typisch HR data worden gebruikt om toegang te beheren. Hier wordt de volledige IAM stack overgezet naar een clouddienst. Dit scenario vraagt dan ook een langere implementatietijd.

Identity Management wel of niet in de Cloud?

Ten slotte wordt in deze webcast ingegaan wanneer een organisatie wel of niet moet overwegen om identity en access management via een clouddienst vorm te geven. Er zijn een aantal redenen om niet over te stappen naar IDaaS, zo zijn er bijvoorbeeld afwegingen op het gebied van dataresidentie en IGA (Identity Govenance en Access).

Redenen om juist wel over te stappen hangen bijvoorbeeld samen met SaaS adoptie, de doorlooptijd van nieuwe implementaties en het hebben van onvoldoende personeel voor een goede IAM on-premise variant.

Bekijk de webcast

Bekijkt de webcast om meer te leren wanneer IDaaS interessant kan zijn voor jouw organisatie en welke afwegingen daarbij spelen.

 

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.